Magunkról

Látásunk

Arra hívott el bennünket Isten, hogy hatással legyünk szűkebb és tágabb környezetünkre úgy, hogy az emberek Lentiben és a térségében lévő településeken az ÚR Jézus tanítványaiként Istent dicsőítsék életükkel és szavaikkal.

Küldetésünk

ÚR Jézus kezébe vette az életünket, hogy eszközeként használja abban, hogy az embereket új felismerésre hívja, akik megmentettként megélik a közösséget a mennyei Édesapával és egymással, lelki/szellemi otthonra találva az újonnan plántált gyülekezetekben.

Fontosnak tartjuk

 • Isten akaratának (a Biblia) megismerését ,
 • a szeretetteljes kapcsolatokat,
 • a közös imádságot,
 • a közös éneklést, azaz az őszinte és hiteles dicsőítést,
 • egymás önzetlen szolgálatát,
 • Urunk haláláról való megemlékezést,
 • közös bizonyságtételt,
 • a szükséget szenvedők támogatását.

Alulról felépülő közösség

A hétköznapi Krisztussal és egymással kiscsoportokban megélt közösség az alapja a vasárnapi Krisztus Urunkat ünneplő közösségnek.

A Jó Pásztor Keresztény Közösség tagjai 

azok, akik átélték Isten megmentő szeretetét;  akik személyes életükben tapasztalják Krisztusnak, mint a Jó Pásztornak a vezetését és akik elkötelezték magunkat az Úr Jézus, egymás és a többi ember szolgálatára. 

 

Törekszünk arra, hogy

 • gondoskodó szeretetközösséget éljünk meg,
 • az biblia tanításait jó szívvel megtartsuk,
 • növekedjünk az ÚR Jézus Krisztus iránti elkötelezettségünkben,
 • megtapasztaljuk a közösséget Isten imádásában, közös bizonyságtételben,
 • együtt növekedjünk Isten és minden ember iránti szeretetben, a hitben és a reménységben.

Anyagyülekezetünk a zalaegerszegi Örömhír Keresztény Gyülekezet. A Jó Pásztor Közösségre úgy tekintünk, mint ami tagja a Magyarországi Baptista Egyháznak.